Un strălucit om de ştiinţă, un pasionat inovator - colonelul doctor inginer Ioan Pană A luptat pe front timp de aproape...

  Publicat pe 01.09.2015 11:50

  Un strălucit om de ştiinţă, un pasionat inovator - colonelul doctor inginer Ioan Pană

  A luptat pe front timp de aproape 3 ani. Multe amintiri din război i-au rămas vii în minte, despre eroism, suferinţe şi moarte. La întoarcerea în ţară de pe front s-a numărat printre cei ce au defilat pe sub Arcul de Triumf din Bucureşti.

  Şi-a început cariera de ofiţer îndeplinind funcţia de comandant al unei baterii de tragere din Regimentul 1 Artilerie din cadrul Diviziei 1 Blindate. Debutul profesional s-a produs pe front, ca urmare a participării sale la Campania din Est şi apoi la luptele din 1944 din Moldova, de la Cotul Donului. Din martie 1945, până la sfârşitul războiului a participat cu Regimentul 3 Artilerie Gardă la luptele din Cehoslovacia.

  Cu prilejul împlinirii venerabilei vârste de 94 de ani, colonel dr.ing. (rtr.) Ioan Pană, veteran al celui de-al Doilea Război Mondial a fost felicitat de comandantul Brigăzii 8 LAROM "Alexandru Ioan Cuza", care i-a înmânat, din partea şefului Statului Major al Forţelor Terestre, "Emblema de Onoare a Forţelor Terestre" şi câteva cadouri de suflet.

  A fost elev al Şcolii Militare de Ofiţeri Activi de Artilerie de la Piteşti, în perioada 1940-1942.
  Dornic să-şi ridice nivelul de pregătire tehnică, a absolvit Academia Tehnică Militară, Institutul de Petrol şi Gaze din Bucureşti, iar apoi Facultatea de Fizică din Bucureşti. Ca urmare a pregătirii juridice a dobândit calitatea de „expert tehnic juridic”.

  Eforturile sale de ridicare a nivelului de pregătire profesională au fost încununate în anul 1985 de obţinerea titlului ştiinţific de doctor, la Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române.
  Prin teza cu tema „Contribuţii privind reducerea uzurii ţevilor armamentului clasic” a contribuit la dezvoltarea teoretică şi practică a unor aspecte tehnice importante, legate de gurile de foc: încălzirea ţevilor armamentului datorită tragerilor, uzura prin trageri şi eroziunea ţevilor armamentului, predeterminarea durabilităţii la trageri a acestora.

  Şi-a desfăşurat activitatea la Comandamentul Artileriei, apoi la Direcţia Înzestrării Armatei, iar din 1968 la Institutul de Cercetări Ştiinţifice din cadrul Ministerului Construcţiilor de Maşini, unde, în calitate de cercetător ştiinţific şi responsabil de compartiment ştiinţific a contribuit la dezvoltarea produselor cu destinaţie militară.
  Este un cercetător ştiinţific de succes, apreciere susţinută de 7 invenţii brevetate şi 18 perfecţionări tehnologice în domeniul armamentului şi muniţiilor respectiv al produselor chimice (petroliere).
  Prima sa invenţie a fost realizarea cartuşului reactiv pentru pistolul de semnalizare calibrul 26 mm.A realizat studii şi cercetări experimentale destinate creşterii durabilităţii la tragere a gurilor de foc.

  La mulţi ani, multă sănătate şi viaţă lungă!

  #România #MApN