Mesajul şefului Statului Major al Forţelor Terestre, general-maior Ovidiu-Liviu Uifăleanu, cu prilejul Sărbătoririi...

  Publicat pe 30.04.2018 12:30

  Mesajul şefului Statului Major al Forţelor Terestre, general-maior Ovidiu-Liviu Uifăleanu, cu prilejul Sărbătoririi Zilei Cooperării Civili - Militari

  După cel de al II-lea Război Mondial şi îndeosebi la sfârşitul anilor ‘90, observându-se importanţa relaţionării cu populaţia civilă pentru succesul operaţiilor militare, s-a resimţit nevoia creării unei structuri specializate, care să preia o parte din responsabilităţile militare, privind coordonarea şi cooperarea cu mediul civil.
  În acest scop, în armatele moderne din statele occidentale au fost create şi dezvoltate structuri de cooperare civili-militari, denumite CIMIC.
  Prima structură CIMIC în Armata României a fost înfiinţată la 30 aprilie 1997, în cadrul Direcţiei Planificare Strategică şi Control Armamente.
  Structurile CIMIC au ca misiune realizarea coordonării şi cooperării între comandanţii militari pe de o parte şi autorităţile centrale, populaţia civilă, organizaţiile guvernamentale, neguvernamentale, internaţionale şi private de voluntari pe de altă parte, în scopul promovării stabilităţii prin alte mijloace decât lupta armată, precum şi pentru sprijinirea autorităţilor locale şi a populaţiei civile din zona de responsabilitate, în caz de urgenţe civile.
  Elementele CIMIC au acţionat şi acţionează cu succes în teatrele de operaţii, atât la nivel individual în cadrul comandamentelor multinaţionale,cât şi în cadrul unităţilor.
  Performanţele obţinute de militari de-a lungul timpului, vin să confirme eforturile şi abnegaţia care animă întregul personal angrenat în această activitate.
  Cu prilejul sărbătoririi Zilei Cooperării Civili-Militari, vă felicit şi vă urez succes, sănătate, putere de muncă şi tărie morală în îndeplinirea misiunilor ce vă revin!

  LA MULŢI ANI!

  #Romania #mapn #ArmataRomâniei #ForţeleTerestreRomâne #ARaniversare