ALMA MATER • Activitate de informare-documentare pentru studenţii de la Universitatea Babeş-Bolyai, desfăşurată la...

  Publicat pe 16.07.2018 08:30

  ALMA MATER • Activitate de informare-documentare pentru studenţii de la Universitatea Babeş-Bolyai, desfăşurată la Regimentul 50 Rachete Antiaeriene „Andrei Mureşianu”
  Text şi foto: Locotenent Marius LIUŢE
  În data de 12 iulie, un grup de studenţi din anul I ai specializării Studii de securitate a Facultăţii de Istorie şi Filosofle din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai au efectuat o vizită de informare-documentare la Regimentul 50 Rachete Antiaeriene „Andrei Mureşianu”.
  Activitatea a cuprins mai multe etape distincte menite să promoveze cariera militară, să informeze studenţii privitor la aspectele specifice ale armei artilerie şi rachete antiaeriene şi a instituţiei militare în ansamblul ei şi să prezinte influenţa armei asupra securităţii forţelor şi mijloacelor luptătoare, sub diversele sale forme.
  Principalele etape au constat în prezentarea istoricului unităţii şi a armei artilerie şi rachete antiaeriene, a locului şi rolului regimentului în cadrul structurilor Diviziei 4 Infanterie „Gemina” şi în cadrul Armatei Române şi a principalelor categorii de tehnică din înzestrarea unităţii. Studenţii participanţi au vizionat filme realizate pe parcursul exerciţiilor şi a activităţilor importante ale regimentului şi au vizitat o expoziție statică cu tehnică militară din înzestrarea regimentului şi armamentul individual din dotare.
  Militarii unităţii au oferit studenţilor informaţiile necesare unei bune înţelegeri a modului în care rachetiştii unităţii îşi îndeplinesc misiunea sfântă de apărare a cerului senin al patriei.
  Suntem siguri că, prin vizita de informare-documentare întreprinsă, studenţii participanţi au reuşit să înţeleagă preocupările şi misiunile artileriei şi rachetelor antiaeriene. De asemenea, prin activitatea desfăşurată s-a promovat cu succes cariera militară şi s-a întărit respectul pentru Armata Română.