Precizări privind situaţia salarizării soldaţilor şi gradaţilor profesionişti

  Soldaţii şi gradaţii profesionişti (SGP) constituie un corp distinct de personal militar, recrutat pe bază de voluntariat, care îndeplineşte funcţii de execuţie specifice luptătorilor şi specialiştilor militari, în cadrul microstructurilor de tip echipă, echipaj, post de luptă, grupă/similare. Ei reprezintă baza principală de selecţie pentru corpul maiştrilor militari şi a subofiţerilor.

  Prin intrarea în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 1 din 2010, veniturile salariale ale personalului bugetar au fost stabilite la nivelul lunii decembrie 2009, situaţie menţinută anual, prin adoptarea de acte legislative subsecvente. Deşi în anul 2010 a fost adoptată Legea nr. 284 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, care reglementa şi salarizarea personalului militar pe baza unor coeficienţi de ierarhizare stabiliţi în mod just, prevederile acestei legi nu au putut fi aplicate niciodată. Practic, salarizarea personalului militar a fost îngheţată la nivelul lunii decembrie 2009 până la creşterea cu zece procente intrată în vigoare în decembrie 2015.

  În pofida acestor constrângeri impuse de lege, pentru categoria soldaţilor şi gradaţilor profesionişti s-au înregistrat, din 2010 până în decembrie 2015, unele creşteri ale nivelului de salarizare, dar nu prin indexări speciale, ci prin punerea succesivă în plată a salariului de bază minim brut garantat, deoarece solda funcţiei de bază brută, stabilită potrivit legii, este de 915 lei. Prin efectele legii, toate soldele care se situează sub nivelul salariului de bază minim brut garantat în plată sunt puse în plată la nivelul valorii acestuia. Spre exemplu, majorarea de 10 % acordată începând cu 1 decembrie 2015, s-a calculat la valoarea de 915 lei, dar s-a plătit în continuare 1.050 lei, reprezentând salariul de bază minim brut garantat în plată.

  Prin intrarea în vigoare, de la 1 mai 2016, a valorii de 1250 lei a salariului de bază minim brut garantat pe ţară, solda de bază brută minimă în plată pentru SGP va creşte cu douăzeci de procente.
  Aceste creşteri modeste ale salarizării corpului SGP au fost de natură conjuncturală şi nu sunt privite de M.Ap.N. ca o soluţie. În actualele reguli de calcul al drepturilor salariale, nivelul de plată al militarilor aflaţi în zona de început a ierarhiei militare se menţine la un nivel scăzut. Creşterea soldelor soldaţilor gradaţi profesionişti a fost permanent în atenţia ministerului, propunerile în ceea ce priveşte această categorie având în vedere atât îmbunătăţirea nivelului social, dar şi asigurarea unei cariere militare cât mai lungi.

  De aceea, în procesul de fundamentare al noii legi de salarizare, care se află în proces de dezbatere interinstituţională, Ministerul Apărării Naţionale are în vedere stabilirea unei grile de ierarhizare juste şi echilibrate pentru toate categoriile de personal din compunere, care să reflecte în mod corect, transparent şi echitabil specificul profesiei de militar, riscurile asumate şi privaţiunile impuse.

  Complementar problemei salarizării, M.Ap.N. face demersuri pentru elaborarea unui act normativ care să instituie un echivalent al ordinului „Meritul Militar” şi pentru corpul SGP, fapt care se va reflecta în mod pozitiv în calculul pensiilor.