Distincţii la matematică

   

  Pe a treia treaptă a podiumului judeţean al Olimpiadei de matematică a urcat, în acest an, elev plutonier major Alina Gheorghe, o tânără cantemiristă cu rezultate deosebite la învăţătură.

  Dintotdeauna a fost atrasă de ştiinţele exacte, dar matematica a ocupat un loc special pentru ea, dovadă stând distincţiile obţinute la concursuri şi olimpiade de nivel judeţean şi naţional. În lumea enigmatică a cifrelor este nevoie de o dsiciplină aparte, de foarte multă muncă şi de găsirea celor mai bune soluţii în rezolvarea cerinţelor. Distincţiile sunt cele care încununează efortul depus, ce are la bază pasiunea pentru disciplina respectivă.

  Din echipa matematicienilor care s-au remarcat la faza judeţeană, obţinând fiecare câte o menţiune, fac parte elevii: plutonier adjutant Răzvan Cristea, plutonier Vlad Joldeş, sergenţii Samuel Gheorghe, Alexandru Burcea, Ciprian Zaharia şi fruntaş Raluca Caran.

   

  Felicitări tuturor şi succes în continuare!

  foto: Graţiela Mihăescu