Conferinţa ştiinţifică internaţională “Complexitatea şi dinamismul mediului de securitate”

  Universitatea Națională de Apărare „Carol I” prin Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate a organizat, în zilele de 27 - 28 noiembrie 2018, Conferința științifică internațională STRATEGII XXI cu tema: Complexitatea şi dinamismul mediului de securitate, aflată la cea de-a XVIII-a ediție în Sala Senatului Universității/Amfiteatrul „General Ștefan Fălcoianu”.

  La activitate au participat generali și ofițeri în activitate și rezervă, cadre didactice, cercetători, doctoranzi, masteranzi, din Universitatea Națională de Apărare „Carol I” și instituții similare din țară și străinătate (Republica Cehă, Ungaria, Republica Moldova), precum și Ambasadorul Extraordinar si Plenipotențiar al Republicii Algeriene Democratice si Populare și atașați militari străini acreditați la București.

   

  Problematica abordată a fost specifică domeniului securității și apărării, secțiunile conferinței internaționale incluzând lucrări de interes cu referire la  acțiuni recente ale unor actori statali şi non-statali în configurarea relaţiilor de putere, transformări ale mediului internaţional și regional de securitate, elemente în evoluția securității naționale și regionale prin prisma evenimentelor istorice din ultima sută de ani și impactul acestora asupra evoluției ulterioare.

   

  Manifestarea oferă, an de an, cadrul academic adecvat pentru schimburile de idei, exprimarea opiniilor și comunicarea celor mai noi rezultate ale cercetării științifice în domeniul securității, strategiei și fenomenului militar contemporan în ansamblul său.

  Volumele lucrărilor Conferinței sunt disponibile pe site-ul conferinței, www.strategii21.ro și indexate în Bazele de date internaționale ProQuest și CEEOL.