Portret de erou

  Alexandru Ienceanu, sublocotenent de cavalerie - erou pe Frontul de Vest

  Fiul lui Petru Ienceanu, preot-profesor la Liceul “Ştefan cel Mare” din Suceava, Alexandru s-a născut la 21 octombrie 1921, în comuna Liteni, judeţul Suceava. În perioada 1932-1941 urmează studiile secundare la Liceul “Ştefan cel Mare” şi “Liceul Militar” din Iaşi, după care îşi începe cariera ostăşească la Şcoala de Ofiţeri de Cavalerie din Târgovişte. Şcoala de cavalerie este absolvită în anul 1943 cu gradul de sublocotenent iar tînărul ofiţer este repartizat la Regimentul 8 Roşiori din Botoşani unde i se dă comanda unui pluton de recruţi.

  La 17 martie 1944 este trimis cu plutonul pe care-l comanda la partea activă a Regimentului 8 Roşiori pe frontul din Moldova, în zona Iaşi. A luptat ca un viteaz cu plutonul său pentru apărarea Moldovei. Pentru faptele de arme săvârşite pe acest front, curajosul ofiţer a fost decorat de către Înaltul Comandament al Armatei Române cu Ordinul “Coroana României cu Panglică de Virtute Militară şi Frunze de Stejar” la data de 20 mai 1944.

  După cum este cunoscut, cursul evenimentelor politice şi militare s-a schimbat în vara anului 1944, iar factorii de decizie au dispus schimbarea frontului pentru susţinerea noului obiectiv politico-strategic. În acest context, Divizia I Cavalerie din componenţa căreia făcea parte şi Regimentul 1 Roşiori unde activa sublocotenentul Alexandru Ienceanu a desfăşurat acţiuni pe râul Târnava Mică, apoi dincolo de Cluj, pe direcţia Apahida-Satu Mare, continuând înaintarea spre Tisa şi depăşind Bodrogul pentru a pătrude în final în Slovacia. În primele zile ale lunii februarie 1945, misiunea acestei unităţi era de a cuceri culmile Munţilor Metalici ai Slovaciei însă înaintarea în acest spaţiu înzăpezit, lipsit de drumuri, şi pe un ger aspru s-a făcut cu multă greutate cu oameni şi cai aflaţi la capătul puterilor. În cursul acestor lupte, la 3 februarie 1945, ora 3, cade, la cota 1044, ofiţerul Alexandru Ienceanu aflat în fruntea escadronului 4, Regimentul 1 Roşiori, în timpul unei misiuni de recunoaştere.

  Sublocotententul Ienceanu a făcut cinste unităţii si Armatei române şi a fost tot timpul la comanda subunităţii sale în momentele cele mai grele pe care i le-a încredinţat regimentul şi divizia.

  Ziua de 3 februarie 1945 este considerată una dintre cele mai grele zile de luptă pe care o înregistrează Divizia 1 Cavalerie în această campanie purtată într-un mediu natural potrivnic şi în lipsa tehnicii adecvate. Aceşti factori au creat momente extrem de critice care se puteau transforma intr-un dezastru pentru Divizie. Dacă nu s-a ajuns la aceste rezultate nedorite se datorează numai curajului şi spriritului de sacrificiu cu care au luptat călăreţii Diviziei 1 Cavalerie.

  Între tinerii Patriei române care au luptat şi au căzut în timpul celui de-al Doilea Război Mondial pentru apărarea şi eliberarea pământului străbun s-a aflat şi sublocotenentul Alexandru Ienceanu al cărui exemplu vi-l propunem spre cinstire eternă la rubrica Portrete de eroi din această lună.

   

  (Sursa: Romanescu Gheorghe, Portret de erou – sublocotenentul de cavalerie Alexandru Ienceanu, Editura Planeta, Bucureşti, 1999)