Mausoleul Eroilor de la Focşani, judeţul Vrancea

  Mausoleul eroilor români din Primul Război Mondial se află situat pe Bulevardul Bucureşti nr.9 bis, în partea sudică a oraşului Focşani, la 200 de m de axul şoşelei, având următoarele coordonate GPS: N 45 o42 ’ 0 ’’ ; E 27 o11 ’ 0 ’’ .

  Monumentul se încadrează în categoria celor mai reprezentative edificii de acest gen din ţară şi este înscris în Lista Monumentelor Istorice la nr. 366, cu codul VN-IV-m-B-06592.

  Lucrările de construcţie au început în anul 1926 din iniţiativă publică, cu sprijinul Societăţii Mormintele Eroilor Căzuţi în Război, filiala Putna şi al oficialităţilor locale.

  Proiectul şi construcţia mausoleului au fost încredinţate arhitectului State Baloşin. Lucrările au început în anul 1927 şi au fost finalizate în cursul anului 1931.

   

  La mausoleul din Focşani s-au făcut mai multe centralizări, în anul 1936 fiind înhumaţi în osuar 1.904 eroi, iar în morminte individuale (firide), 418 eroi, deci un total de 2 422 eroi.