Mausoleul Eroilor de la Galaţi, judeţul Galaţi

  Este situat în municipiul Galaţi, în Cimitirul „Eternitatea“. Cimitirul se află pe bulevardul George Coşbuc, nr. 221. Aici sunt înhumaţi, în morminte comune şi în osuar, militari români şi străini căzuţi în bătăliile din Războiul pentru Independenţă, Primul şi Al Doilea Război Mondial.

  În mausoleu sunt depuse osemintele a 2.625 de eroi români, ruşi, francezi.

  A fost construit după planurile arhitectului Mihail Popescu. Primele lucrări la mausoleu au început în anul 1925 şi au fost coordonate de generalul de divizie Ionescu Marin şi continuate de generalul Florescu Mihail. Inaugurarea a avut loc în anul 1930.

  Împunător prin dimensiunile sale, mausoleul este ridicat pe două nivele; primul, la demisol, iar celălalt, de forma unei terase împrejmuite cu grilaj din fier forjat. La o distanţă de 1 m se află o incintă de beton placată cu marmură.

   

  Pe plăcile din marmură sunt inscripţionate numele eroilor cunoscuţi, proveniţi din fostul judeţ Covurlui, căzuţi în Războiul pentru Independenţă, în Primul şi al Doilea Război Mondial. În medalioane de porţelan se găsesc fotografii ale unora dintre aceştia.