Mausoleul Eroilor de la Topliţa, judeţul Harghita

   Este situat pe şoseaua Topliţa-Borsec, la ieşirea din localitatea Topli ţa şi are următoarele coordonate GPS: N 46 o58 ’39,9 ’’ ; E 25 o24 ’ 40,6 ’’ .

  În perioada interbelică au existat două cimitire militare, numite Topliţa română şi Topliţa germană, în care au fost înhumaţi soldaţi români, austrieci, germani, maghiari, italieni şi ruşi, care au murit în Primul Război Mondial.

  Cimitirul Topliţa română a fost amenajat de primăria din localitate în anul 1925. Datorită necesităţii centralizării osemintelor eroilor înhumaţi în morminte izolate, cimitirul a fost reorganizat în cursul anului 1939. Cu acest prilej, s-a luat hotărârea ca cimitirul de onoare să se desfiinţeze, iar în spaţiul acestuia să se construiască un mausoleu, în criptele căruia urmau să fie depuse osemintele eroilor necunoscuţi.

  Mausoleul a fost construit din iniţiativa Societăţii „Cultul Eroilor “ şi a fost inaugurat în anul 1925.

  La baza mausoleului se găseşte osuarul ce adăposteşte osemintele a 771 de militari români căzuţi în această regiune în bătăliile anului 1918. Dintre aceştia, 25 sunt identificaţi şi au fost depuşi în firide individuale, iar 746, neidentificaţi, au fost depuşi în osuar.

   

  Pe zidurile construcţiei se află montate 18 plăci de marmură albă şi neagră pe care sunt înscrise numele unor eroi români.