Se sting veteranii!

Mirela Florian · 16.01.2020
Ne despărțim de încă un erou, generalul-locotenent (rtr.) Constantin Ispas, veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial și cetățean de onoare al Municipiului Târgu Jiu. „Viața mi-a dat luminarea să pot vedea că omul este hărăzit să trăiască sub zodia acțiunii și a aspirațiilor pentru autodepășire, iar valorile de bine, de frumos și de adevăr să devină virtuți sacre peste timp și oameni. TIMPUL le dimensionează oamenilor viața, rostuindu-le realizări și împliniri, pe măsura vredniciei lor. La anii mei, cursa vieții se consideră că se apropie de sfârșit. Am cunoscut bine viața umană, încât pot spune că am văzut multe și am învățat multe. Totodată, am fost convins că nimic nu ne face mai necesari în viața umană ca dragostea și respectul pentru semenii noștri”(Constantin Ispas, 23.08.2019, la vârsta de 94 de ani). Venerabilul veteran s-a născut în satul Turcinești, jud. Gorj, pe data de 23 august 1925, într-o familie cu 5 copii. După absolvirea cursurilor școlii primare a fost încadrat copil de trupă la Regimentul de Gardă „Mihai Viteazul”, cunoscând astfel, de la o vârstă fragedă, viața grea și aspră din timpul războiului. În paralel cu școala generală a reușit să urmeze și cursurile Academiei Regale de Muzică și Artă Dramatică, București. A participat la cel de-Al Doilea Război Mondial, în perioada 1941-1944, cu Regimentul de Gardă 6 „Mihai Viteazul” - Compania de Cercetare, în campania din Rusia. A fost grav rănit și lăsat, astfel, la vatră. După război și-a completat stagiul militar la Regimentul 5 Artilerie Grea Brașov, apoi a urmat cursurile Școlii Militare de Subofițeri Breaza, obținând gradul de sergent major. A ocupat mai multe funcții în cadrul armatei, perfecționându-se continuu. Astfel, în anul 1956 a absolvit Academia Militară- Facultatea de Arme Întrunite, iar în anul 1971 a absolvit cursul post academic superior de cibernetică și cursul postuniversitar de management consulting. A ocupat funcții importante în toată cariera militară, printre care amintim funcțiile de cadru didactic din cadrul Facultatății de Arme Întrunite - Academia Militară, șef sisteme informatice la Marele Stat Major, iar spre finalul carierei, comandant al Centrului Militar Gorj. După trecerea în rezervă a fost, pentru o perioadă de 3 ani, primar al comunei Turcinești, iar din 1990 președinte al Filialei Gorj a Asociației Naționale a Veteranilor de Război. Domnul general Constantin Ispas s-a remarcat și printr-o bogată activitate literară, publicând mai multe lucrări științifice și manuale necesare studenților la Academia Militară, precum și lucrări istorice printre care menționăm: „Nemuritorii”, „Generali Gorjeni, valori ale neamului românesc”- 2002, „Vitejii Gorjului - Cavaleri ai Ordinului Mihai Viteazul”-2004, „Lelești, vatră de eroi și viteji”- 2017, Revista „Onoare și Jertfă”- redactor șef ș.a. Pentru întreaga activitate desfășurată în slujba patriei, în anul 2018, i s-a conferit titlul de „Cetățean de Onoare al Municipiului Târgu Jiu”. Cu prilejul împlinirii a 74 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, la data de 8 mai 2019, s-a desfășurat Ceremonia de comemorare a Zilei Victoriei, organizată în orașul Zvolen, Slovacia. La finalul ceremoniei, Excelența Sa, domnul Andrej Kiska, președintele Slovaciei, a acordat decorații veteranilor de război care au luptat pe teritoriul acestei țări. Dintre cei 7 luptători decorați, 3 au fost români, printre care și domnul general-locotenent (rtr.) Constantin Ispas. Cinste și onoare veteranilor de război, Dumnezeu să-l odihnească în pace! Condoleanțe familiei!