Normele de aplicare în MApN a Legii nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei

Irina Nedelcu · 21.01.2021
  • Acasă
  • Articole blog
  • Actualitate
  • Normele de aplicare în MApN a Legii nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei
Normele de aplicare în MApN a Legii nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.7/2021, au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 41 din 14 ianuarie 2021.

Tipuri de misiuni cu potențial ridicat de risc, desfășurate pe teritoriul statului român, executate de personalul MApN începând cu anul 1990:
♦ misiuni executate de forțele aflate în serviciu de luptă, așa cum sunt ele definite în reglementările specifice privind conducerea și executarea serviciului de luptă permanent în Armata României; ♦ exerciții cu trageri de luptă, în teren, pe/sub apă și în aer, activitățile de alpinism, parașutism și scufundări;

♦ misiuni executate de efectivele MApN pentru sprijinul autorităților centrale și locale, pe timpul stării de alertă sau stării de urgență; ♦ activități de testare și evaluare a tehnicii militare, armamentului, munițiilor, explozivilor sau a altor asemenea produse pentru apărare, cu grad ridicat de periculozitate;

♦ misiuni ordonate pe timpul cărora condițiile de desfășurare a acestora se agravează, astfel încât determină producerea unor consecințe grave pentru viața și sănătatea personalului.
Misiunile și operațiile desfășurate în afara teritoriului statului român, la care a luat parte personalul MApN începând cu anul 1990 până la intrarea în vigoare a Legii nr. 121/2011 se asimilează cu următoarele tipuri de misiuni: UNOSOM II (ONU) – Misiunede observare – Somalia; UNAMIR II (ONU) – Misiune de asistență – Rwanda; UNAVEM III (ONU) – Misiune de verificare – Angola; MONUA (ONU) – Misiune de observare – Angola; UNOA (ONU) – Grup tehnic de la Oficiul ONU – Angola; MONUC MONUSCO (ONU) – Misiune de observare – Republica Democrată Congo; UNMEE (ONU) – Misiune de observare – Etiopia și Eritreea; MINUCI-UNOCI (ONU) – Misiune ONU – Coasta de Fildeș; UNMIL (ONU) – Misiune ONU – Liberia; ONUB – Misiune de observare – Burundi; UNMIS – Misiune de impunere a păcii – Sudan; UNMIN – Misiune de observare – Nepal; GROM (OSCE) – Misiune de observare – Republica Moldova-Transnistria; IFOR (NATO) – Forța Internațională de Impunere a Păcii – TO Bosnia-Herțegovina; SFOR (NATO) – Forța de Stabilizare – TO Bosnia-Herțegovina; EUFOR (UE)-ALTHEA – TO Bosnia-Herțegovina; UNMIK (ONU) – Misiune ONU interimară de administrare – Kosovo; KVM (OSCE) – Misiune de verificare – Kosovo-Skopje, Macedonia; KFOR (NATO) – Kosovo; Spillover Monitor Mission – Misiune de monitorizare OSCE, FYROM – Skopje, Macedonia; EUFOR CONCORDIA – Misiune UE de menținere a păcii – Skopje, Macedonia; ALBA (OSCE) – Forța Multinațională de Protecție – Albania; EUMM – Misiune UE de monitorizare – Georgia; OSCE – Georgia; Operația ENDURING FREEDOM (Coaliție) Afganistan – TO Afganistan; ISAF (Forța Internațională pentru Asistență și Securitate-NATO) Afganistan – TO Afganistan; UNIKOM (ONU) – Misiune de observare a ONU – TO Irak și Kuweit; UNMOVIC – TO Irak; Operația „IRAQI FREEDOM“ (Coaliție) Irak – TO Irak; ANTICA BABILONIA – TO Irak; UNAMI – Misiune ONU de asistență în Irak – TO Irak; UNOMIG – Georgia; Operația „IRAQI SUNSET“ (Coaliție) Irak – TO Irak; NTM-I – Misiune NATO de pregătire în Irak – TO Irak; Operația NATO „ACTIVE ENDEAVOUR“– prevenire și combatere a terorismului și a traficului ilegal în Marea Mediterană – Marea Mediterană; Misiunea NATO-BALTICA 2007 – Lituania, Estonia, Letonia; EUSEC – Congo – Congo; GRANBY– Golful Persic; SACEUR – Rezerva – Afganistan; UNAMA (ONU) – Misiune ONU de asistență – TO Afganistan; DESERT STORM – IRAQ –TO Irak.

Misiuni și operații la care participă forțele armate în afara teritoriului statului român, după intrarea în vigoare a Legii nr. 121/2011:
♦ de apărare colectivă în cadrul NATO sau de asigurare a securității statelor membre ale UE; ♦ de implementare a măsurilor de asigurare a aliaților, prezență înaintată și descurajare, precum și a altor acțiuni stabilite prin decizii ale Consiliului Nord-Atlantic pentru asigurarea securității în spațiul Atlanticului de Nord, în conformitate cu prevederile Tratatului Atlanticului de Nord; ♦ de răspuns la crize; ♦ de pace;♦  de asistență umanitară.

Calitatea de Veteran din teatrele de operații se conferă prin ordin al ministrului apărării naționale sau prin hotărâre a Guvernului următoarelor categorii:
♦ personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații desfășurate în teatre de operații/zone de misiuni, cel puțin 120 de zile, neîntrerupt sau cumulativ;
♦ răniților, militarilor și civililor invalizi, personalului participant care a dobândit afecțiuni fizice și/sau psihice, indiferent de durata participării la acțiuni militare, misiuni și operații desfășurate în teatre de operații/zone de misiuni;
♦ prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului apărării naționale, se poate acorda și personalului care, pe timpul participării la acțiuni militare, misiuni și operații în teatre de operații/zone de misiuni, s-a remarcat prin acte exemplare de curaj și devotament, indiferent de durata participării, pe baza evenimentelor consemnate în jurnalul acțiunilor militare sau în ordinul de zi pe unitate.

Pentru personalul participant care se află în raporturi de serviciu/de muncă cu MApN, verificarea îndeplinirii condițiilor pentru a primi titlul de Veteran din teatrele de operații se efectuează de structura de resurse umane a unității militare în care acesta este încadrat. Pentru personalul participant care a încetat raporturile de serviciu/de muncă cu MApN, verificarea se efectuează de centrul militar pe raza căruia acesta domiciliază.

Drepturile personalului care are calitatea de Veteran din teatrele de operații și care nu este invalid, rănit ori nu a dobândit afecțiuni fizice și/sau psihice în urma participării la acțiuni militare, misiuni și operații

Legea nr. 168/2020 prevede, la art. 12, că personalul participant care are calitatea de Veteran din teatrele de operații și care nu este invalid, rănit ori nu a dobândit afecțiuni fizice și/sau psihice în urma participării la acțiuni militare, misiuni și operații beneficiază de:
♦ dreptul de a purta uniforma militară, după trecerea în rezervă sau în retragere; ♦ o sumă forfetară lunară, neimpozabilă, în procent de 25% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, pentru personalul în activitate; ♦ o indemnizație lunară, neimpozabilă, în valoare de 1.000 de lei, după trecerea în rezervă sau în retragere.
Normele prevăd, la art. 57 (2), că alocarea la drepturile prevăzute menționate se face după emiterea ordinului ministrului apărării naționale sau adoptării hotărârii Guvernului, începând cu data conferirii, respectiv acordării calității de Veteran din teatrele de operații.
Pentru personalul participant căruia i s-a conferit titlul onorific de Veteran în condițiile ONG nr.82/2006, cu modificările și completările ulterioare, și care la data de 4.02.2021 îndeplinește condițiile prevăzute în Legea nr. 168/2020, alocarea la drepturile se face de la data de 4.02.2021, după conferirea calității de Veteran din teatrele de operații
Unitățile militare ai căror comandanți/șefi/directori au calitatea de ordonator de credite asigură, din bugetul propriu, suma forfetară lunară, neimpozabilă, în procent de 25% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru personalul participant încadrat în unitatea proprie și în unitățile militare aflate în asigurare financiară.

Centrul militar pe raza căruia domiciliază personalul participant asigură, din bugetul propriu, următoarele drepturi:
♦ suma forfetară lunară, neimpozabilă, în procent de 25% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, pentru personalul în activitate, în situația transferului/(re)încadrării/rechemării în activitate a personalului respectiv la altă instituție din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională;
♦ indemnizația lunară, neimpozabilă, în valoare de 1.000 de lei, după trecerea în rezervă sau în retragere, cuvenită personalului participant care nu are calitatea de pensionar militar.

Casa de pensii sectorială a MApN asigură, din bugetul propriu, indemnizația lunară, neimpozabilă, în valoare de 1.000 de lei, după trecerea în rezervă sau în retragere, personalului participant care are calitatea de pensionar militar.

Militarii și civilii invalizi, răniții și personalul participant care au dobândit afecțiuni fizice și/sau psihice ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații beneficiază de tratament în țară sau în străinătate, în cazul în care afecțiunile nu pot fi tratate în țară.

Evaluarea stării de sănătate a personalului menţionat, în vederea trimiterii la tratament în instituții medicale publice sau private din țară sau din străinătate, în situația în care afecțiunea nu poate fi tratată în rețeaua sanitară proprie a MApN, se face în Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila, (SUUMC) de o comisie multidisciplinară, constituită prin ordin al comandantului acestuia.
Tratament în instituții medicale publice sau private din țară

Militarii și civilii invalizi, răniții și personalul participant care au dobândit afecțiuni fizice și/sau psihice pot fi trimiși la tratament în instituții medicale publice sau private din țară, dacă în urma evaluării stării de sănătate, efectuată de comisia multidisciplinară, se stabilește că afecțiunea nu poate fi tratată în rețeaua sanitară proprie a MApN.

Pentru personalul aflat în raporturi de serviciu/de muncă cu MApN, solicitarea evaluării stării de sănătate, adresată comandantului SUUMC, se face de:
♦ comandanții spitalelor militare teritoriale pe raza cărora domiciliază personalul în cauză, în situația în care personalul este internat în aceste instituții medicale; ♦ structurile centrale/statele majore ale categoriilor de forțe/comandamentele în care personalul este încadrat și nu se află internat în spital.
Pentru personalul care a încetat raporturile de serviciu/de muncă cu MApN, evaluarea stării de sănătate se stabilește de comisia multidisciplinară, în baza solicitării scrise a persoanei în cauză, la care se anexează recomandarea medicului de familie/de specialitate, adresată direct comandantului SUUMC sau prin comandanții spitalelor militare teritoriale pe raza cărora domiciliază.

În cazul în care comisia multidisciplinară stabilește că afecțiunea nu poate fi tratată în rețeaua sanitară a MApN, întocmește un referat medical pe care îl înaintează Direcției medicale, în care recomandă și instituția medicală publică sau privată din țară în cadrul căreia poate fi tratată afecțiunea, după ce instituţia medicală respectivă analizează situația medicală a pacientului. În baza referatului, Direcția medicală înaintează un raport ministrului apărării naționale în vederea aprobării trimiterii pacientului la tratament în instituția medicală identificată.

Tratament în străinătate
Militarii și civilii invalizi, răniții și personalul participant care au dobândit afecțiuni fizice pot fi trimiși la tratament în străinătate, la instituții medicale de profil, astfel:
♦ direct din locația de desfășurare a acțiunii militare, misiunii și operației, la formațiuni medicale de tip ROL 4 sau similar, aparținând altor țări cu care România are încheiate acorduri bilaterale în conținutul cărora sunt înscrise prevederi referitoare la suportarea cheltuielilor pentru serviciile medicale efectuate;

♦ după evacuarea medicală în țară/transfer la SUUMC, în urma evaluării de comisia multidisciplinară;  ♦ după stabilirea situației medico-militare, pentru continuarea tratamentului ori recuperării, în urma evaluării de comisia multidisciplinară.

După evacuarea medicală în țară/transfer la SUUMC, în urma evaluării de comisia multidisciplinară, trimiterea la tratament în străinătate se face cu parcurgerea următoarei proceduri:
♦ dacă în urma efectuării tratamentului, analizelor și investigațiilor de specialitate nu se constată ameliorări ale stării de sănătate a pacientului ori situația acestuia se agravează, comandantul SUUMC ordonă constituirea comisiei multidisciplinare care să evalueze starea de sănătate a acestuia și să propună soluții adecvate pentru continuarea tratamentului ori recuperării;
♦ comisia multidisciplinară evaluează starea de sănătate a pacientului și stabilește oportunitatea trimiterii la tratament în străinătate numai în condițiile în care afecțiunile nu pot fi tratate în instituții medicale publice sau private din țară sau dacă riscurile și complicațiile pe care le presupune tratamentul în țară sunt mai mari decât cele ale tratamentului în străinătate;
♦ comisia multidisciplinară stabilește dacă este necesar ca pacientul să beneficieze de persoane care participă la îngrijirea acestuia pe timpul tratamentului în străinătate, având la bază utilitatea aparținătorului pentru pacient, și menționează dacă personalul medical trebuie să fie de specialitatea afecțiunii pacientului;
♦ în situația în care comisia multidisciplinară stabilește că afecțiunea nu poate fi tratată în țară, întocmește un referat medical pe care îl înaintează Direcției medicale, în care recomandă și instituția medicală din străinătate în cadrul căreia poate fi tratată afecțiunea, după analizarea situației medicale a pacientului de către respectiva instituție medicală;
♦ în baza referatului, Direcția medicală înaintează raport ministrului apărării naționale, în vederea aprobării trimiterii pacientului la tratament în instituția medicală din străinătate, identificată.
După stabilirea situației medico-militare, pentru continuarea tratamentului ori recuperării, în urma evaluării de comisia multidisciplinară, trimiterea la tratament în străinătate se face cu parcurgerea următoarei proceduri:
♦ în baza scrisorii medicale formulate de medicul de familie/medicul specialist, personalul participant care a dobândit afecțiuni fizice și/sau psihice se internează în spitalul militar teritorial la care este arondată unitatea unde este încadrat/pe raza căreia are domiciliul, de unde va fi transferat la SUUMC;
♦ comisia multidisciplinară evaluează și stabilește trimiterea la tratament în străinătate numai în condițiile în care afecțiunile nu pot fi tratate în instituții medicale publice sau private din țară sau dacă riscurile și complicațiile pe care le presupune tratamentul în țară sunt mai mari decât cele ale tratamentului în străinătate;
♦ comisia multidisciplinară stabilește dacă este necesar ca pacientul să beneficieze de persoane care participă la îngrijirea acestuia pe timpul tratamentului în străinătate, având la bază utilitatea aparținătorului pentru pacient, și menționează dacă personalul medical trebuie să fie de specialitatea afecțiunii pacientului;
♦ în situația în care comisia multidisciplinară stabilește faptul că afecțiunea nu poate fi tratată în țară, întocmește un referat medical pe care îl înaintează Direcției medicale, în care recomandă și instituția medicală din străinătate în cadrul căreia poate fi tratată afecțiunea, după analizarea situației medicale a pacientului de respectiva instituție medicală;
♦ în baza referatului, Direcția medicală înaintează un raport ministrului apărării naționale în vederea aprobării trimiterii pacientului la tratament în instituția medicală din străinătate identificată.

Asistență psihologică
Personalul participant, care la examenul medical efectuat la înapoierea din acțiuni militare, misiuni și operații sau ulterior acestora, dar nu mai mult de 5 ani, este identificat, în urma evaluărilor de tip screening și a celor de psihodiagnostic și evaluare clinică, cu manifestări psihocomportamentale specifice tulburărilor relaționate cu stresul și evenimentele traumatice pentru care se stabilește legătura de cauzalitate cu participarea la acțiuni militare, misiuni și operații beneficiază de asistență psihologică, acordată de psihologul clinician la care este arondată unitatea militară în care este încadrat.

Monitorizarea stării de sănătate psihică și recuperare psihologică se realizează sub coordonarea Centrului național de psihologie și sănătate comportamentală din subordinea Direcției generale management resurse umane, precum și de personalul de specialitate din cadrul Direcției generale de informații a apărării pentru personalul încadrat în această structură, respectiv de către psihologul clinician la care este arondată unitatea militară de proveniență, iar dacă situația o impune se internează în SUUMC.

Efectuarea analizelor și investigațiilor medicale/psihologice ale personalului menţionat, precum și monitorizarea evoluției stării de sănătate, recuperare medicală și psihologică a acestuia se realizează de SUUMC, respectiv de către psihologul clinician la care este arondată unitatea militară de proveniență.

În situația în care, pe timpul efectuării tratamentului de specialitate, nu se constată ameliorări ale stării de sănătate a pacientului ori situația acestuia se agravează, comandantul SUUMC ordonă constituirea unei comisii de specialitate care să evalueze starea de sănătate a acestuia și să propună soluții adecvate pentru continuarea tratamentului.

În cazul în care, în urma evaluării, comisia de specialitate stabilește că afecțiunea psihică nu poate fi tratată în rețeaua sanitară a MApN, întocmește un referat medical pe care îl înaintează Direcției medicale, în care recomandă și instituția medicală publică sau privată din țară în cadrul căreia poate fi tratată afecțiunea, după analizarea situației medicale a pacientului de către respectiva instituție medical.

În situația în care comisia de specialitate stabilește că afecțiunea psihică a pacientului nu poate fi tratată în țară, întocmește un referat medical în care recomandă și instituția medicală din străinătate în cadrul căreia poate fi tratată afecțiunea, după analizarea situației medicale a pacientului de către respectiva instituție medical. În baza referatului, Direcția medicală solicită prin raport ministrului apărării naționale aprobarea trimiterii pacientului la tratament în instituția medicală identificată.

Comisia de specialitate stabilește şi dacă este necesar ca pacientul să beneficieze de persoane care participă la îngrijirea acestuia pe timpul tratamentului în străinătate.
Funcționarea comisiei de specialitate și conținutul minimal al documentelor întocmite de către aceasta se stabilesc de comandantul SUUMC.

Monitorizarea evoluției stării de sănătate a personalului pe timpul internării în instituții medicale din străinătate se poate face de personalul stabilit de Direcția medicală, în colaborare cu Centrul național militar de psihologie și sănătate comportamentală/structura de psihologie a Direcției generale de informații a apărării, după caz.

Pentru personalul aflat la tratament în străinătate, în situația în care continuarea tratamentului și a recuperării în cadrul aceleiași structuri sau la alte instituții medicale de profil necesită cheltuieli suplimentare, în afara acordurilor bilaterale, continuarea tratamentului la instituția medicală în care se află internat sau transferul la altă instituție medicală din străinătate se efectuează numai cu avizul comisiei multidisciplinare sau al comisiei de specialitate.

În cazuri excepționale, reprezentantul/reprezentanții din cadrul comisiilor, stabilit/stabiliți de comandantul SUUMC, cu avizul șefului Direcției medicale, poate/pot efectua deplasarea la instituția medicală din străinătate unde, împreună cu specialiștii din instituția medicală respectivă, evaluează starea pacientului și stabilesc oportunitatea continuării tratamentului.

În baza referatului medical întocmit de comisiile menționate, la înapoierea în țară a reprezentantului/reprezentanților, șeful Direcției medicale înaintează un raport ministrului apărării naționale în vederea aprobării continuării tratamentului în străinătate sau evacuării pacientului și internării acestuia în instituții medicale publice sau private din țară.

Monitorizarea evoluției stării de sănătate a personalului, ulterior repatrierii/externării și/sau stabilirii situației medico-militare, se realizează astfel:
♦ pentru militarii invalizi, civilii invalizi, răniții și personalul participant care au dobândit afecțiuni fizice ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații, aflați în activitate, de medicul de unitate, spitalul militar la care este arondată unitatea militară și Centrul de asistență medicală multidisciplinară pentru militarii răniți în teatrele de operații, din cadrul SUUMC, sub coordonarea Direcției medicale;
♦ pentru personalul participant care a dobândit afecțiuni psihice ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații, aflat în activitate, de medicul și psihologul de unitate, precum și de către specialiștii spitalului militar și psihologul clinician la care este arondată unitatea militară, sub coordonarea Direcției medicale;
♦ pentru militarii invalizi, civilii invalizi, răniții și personalul participant care au dobândit afecțiuni fizice ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații și care au încetat raporturile de serviciu/de muncă cu MApN, de medicul de familie, spitalul militar la care este arondat centrul militar pe raza căruia domiciliază și Centrul de asistență medicală, sub coordonarea Direcției medicale;
♦ pentru personalul participant care a dobândit afecțiuni psihice ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații și care a încetat raporturile de serviciu/de muncă cu MApN, de medicul de familie, specialiștii spitalului militar la care este arondat centrul militar pe raza căruia domiciliază și psihologul clinician la care este arondată cea mai apropiată unitate militară de localitatea în care are domiciliul stabil, sub coordonarea Direcției medicale.