8 martie trăit pe continentul african în misiunea Națiunilor Unite UNMISS

Georgiana Andreea Afumățeanu · 08.03.2021
Reprezentând România sub drapelul Națiunilor Unite

A fi militar înseamnă devotament, sacrificiu, responsabilitate, dar înainte de toate înseamnă dragoste față de patrie și față de popor.

În perioada noiembrie 2020 - noiembrie 2021, căpitanul Georgiana Andreea Afumățeanu execută o misiune de menținere a păcii în Sudanul de Sud, în calitate de observator militar. Aflată la a doua misiune sub egida Națiunilor Unite, Andreea a ales să ne împărtășească din provocările noii experiențe de pe continentul african. Sarcinile unui observator militar constau în desfășurarea de patrule de prezență în zona de responsabilitate a UNMISS în spațiul terestru, aerian și pe căile navigabile din Sudanul de Sud, având ca misiuni principale:
  • Sprijinirea guvernului sud-sudanez și a SPLA (Armata de Eliberare a Poporului Sudanez) în prevenirea, atenuarea și soluționarea conflictelor și în crearea unui mediu stabil și sigur;
  • Protecția fizică a civililor aflați sub amenințarea iminentă a violenței fizice, în special atunci când Guvernul nu asigură o astfel de securitate;
  • Acordarea de sprijin reformei sectorului de securitate și procesului de dezarmare, demobilizare și reintegrare;
  • Facilitarea accesului și asigurarea protecției actorilor civili umanitari și de dezvoltare;
  • Asistență în eforturile de consolidare a capacității SPLA și a altor agenții de securitate;
  • Construiește relații și sprijină comunitățile sud-sudaneze prin activități civil-militare în domenii precum sănătatea, practica veterinară și ingineria;
  • Protejarea personalului, instalațiilor și echipamentelor ONU.
Experiența dobândită in prima misiune ONU, desfășurată pe subcontinentul indian, în Kasmir, a contribuit semnificativ la înțelegerea și integrarea facilă in noua provocare din Africa.

Armata UNMISS, așa cum este mandatat în capitolul șapte din Carta ONU, are rolul de a sprijini crearea unui mediu sigur care să faciliteze punerea în aplicare a mandatului misiunii și să stabilească condițiile necesare pentru stabilitate în Sudanul de Sud. In prezent, forța este compusă din 13795 de soldați, 214 de experți în misiune și 412 ofițeri de stat major, proveniți dintr-un total de 62 de țări.

Complexitatea misiunii desfășurate de căpitanul Georgiana Andreea Afumățeanu, în Statul Ecuatoria Centrală din Sudanul de Sud, constă în îmbinarea sarcinilor specifice în teren, concomitent cu cele din cadrul comandamentului. Astfel, patrulele desfășurate în zona de responsabilitate se împletesc cu activitatea desfășurată, în Field Integrated Operations Centre (FIOC) / Juba, unde activează ca ofițer de legătură intre componenta militară, civilă și administrativă a UNMISS-JUBA.

Diferențele culturale, etnice și religioase fac ca munca din teren dar și cea de birou “să reprezinte o provocare la fiecare pas, căreia sunt pregătită să îi răspund în cel mai profesionist mod”.

Îmi mențin în continuare părerea că, în cadrul misiunilor ONU, femeile observator au un rol important și totodată sensibil în interacțiunea cu populația civilă. Acțiunile susținute ale Organizației Națiunilor Unite în direcția schimbării mentalităților și emancipării femeilor într-o lume în care acestea sunt de multe ori tratate ca “obiecte”, cumpărate sau răscumpărate cu un număr mai mic sau mai mare de animale pentru a putea încheia o căsătorie cu un bărbat pe care nu ele l-au ales, fac ca rolul femeii observator militar să fie deosebit de important.

Privesc această misiune cu convingerea că, prin eforturile pe care le depun,  voi reuși să aduc o minimă contribuție la schimbarea unei viziuni puternic înrădăcinate în convingerile culturale și religioase ale unei societăți, în care femeia nu este considerată egalul bărbatului.

Doresc să transmit tuturor doamnelor și domnișoarelor din cadrul MApN un călduros ‚La Mulți Ani’, cu ocazia zilei de 8 Martie și nu uitați să apreciați faptul că trăiți o viață într-un tărâm dominat de liniște alături de cei aleși cu inima.