Detașamentul român în misiune în Republica Centrafricană

Ionuț Clapon · 06.03.2023
European Union Training Mission din Republica Centrafricană (EUTM RCA) a fost instituită în aprilie 2016 pentru a contribui la reforma sectorului apărării din Republica Centrafricană în cadrul unei reforme mai ample a sectorului de securitate, în strânsă coordonare cu alte misiuni internaționale de sprijin.

EUTM RCA acordă sprijin autorităților centrafricane și este implicată în trei domenii: consiliere strategică, instruire operațională, educație.

România a fost în mod constant un contribuitor semnificativ la misiuni și operațiuni UE, de aceea Detașamentul Românesc din EUTM RCA oferă expertiză naţională în toate domeniile misiunii.

În perioada 07 – 15.02.2023, la sediul comandamentului din Bangui, a avut loc predarea – primirea drapelului national și a comenzii delegației române a celei de a 15-a rotație, de asemenea, din partea României, militarii străini au fost decorați cu “emblema de merit partener pentru apărare”.


În prezent, Ministerul Apărării Naționale, prin reprezentanții naționali din misiunea EUTM RCA, în număr de 6 militari, își aduce contribuția la dezvoltarea instruirii operaționale prin planificarea instruirii, implementarea lecțiilor identificate/învățate, rezultate în urma exercițiilor complexe desfășurate într-un mediu întrunit, asigurarea implementării procedurilor standardizate operaționale în cadrul cooperării cu alte instituții atât locale cât și internaționale, care acționează în zonă.

În cadrul Strategic Advice Pillar, încadrarea este realizată exclusiv de către doi militari români, având misiunea de a contribui la operaționalizarea Forțelor Armate ale Republicii Centrafricane prin participarea la grupurile de lucru organizate la sediul Ministerului Apărării și Statului Major al Armatei Centrafricane.

În prezent, sunt constituite trei grupuri de lucru care se întrunesc de două ori pe săptămână în vederea revizuirii Planului Național de Apărare, la care participăm activ în colaborare cu MINUSCA, EUAM și EUDEL.


Militarii români, sunt singurii, care în acest moment, oferă cursurile necesare pregătirii în cadrul consolidării capacităților Forțelor de Securitate Internă ale Republicii Centrafricane și Jandarmeriei Naționale, EUTM RCA, în coordonare cu EUAM RCA. Pe parcursul a 6 săptămâni, instructorii români de la Education Pillar vor asigura instruirea de bază în funcțiile administrative și de secretariat, pentru 30 de cursanți în facilitățile Kassaï Camp.

        
La crosul pe distanța de 5 km, organizat în vederea asigurării coeziunii membrilor țărilor contributoare la misiune și împreună cu reprezentanții altor organizații internaționale, din totalul de 37 de participanți la activitate, România, prin reprezentantul național, a ocupat locul 4.

 
 
Reprezentantul Național în TO EUTM RCA                                        
Cpt. Cdor ing. (Ma) Ionuț Clapon